กระบอกอัดจารบี และจารบีมีกี่แบบเลือกใช้อย่างไร

Posted on มีนาคม 8, 2021มีนาคม 8, 2021Categories บทความTags , , , , , ,

จารบี เป็นสารหล่อลื่นกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยทั่วไปจารบีจะเป็น สารผสม ระหว่าง สบู่ น้ … Continue reading “กระบอกอัดจารบี และจารบีมีกี่แบบเลือกใช้อย่างไร”

คีมล็อค

Posted on มกราคม 9, 2021มกราคม 9, 2021Categories บทความTags , , , ,

คีมล็อค ข้อแตกต่างในการเลือกใช้คีมล็อคปากตรงกับคีมล็อคปากแหลม คีมล็อค เป็นเครื่อ … Continue reading “คีมล็อค”

ไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ คือปั๊มชนิดเดียวกันหรือไม่

Posted on มกราคม 7, 2021กุมภาพันธ์ 14, 2021Categories บทความTags ,

ไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ซึ่งเป็นปั๊มประเภทเดียวกัน โดยการนำตัวปั๊มลงไปจุ่มไว้ในน้ … Continue reading “ไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ คือปั๊มชนิดเดียวกันหรือไม่”

การเลือกใช้แม็กลม ปืนยิงตะปูลม

Posted on มกราคม 7, 2021มกราคม 7, 2021Categories บทความTags , , ,

แม็กลมหรือปืนยิงตะปูลม (ขอเรียกง่ายๆ ว่า แม็กลม) เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ในการยึ … Continue reading “การเลือกใช้แม็กลม ปืนยิงตะปูลม”

การเลือกใช้กาพ่นสีลม

Posted on ธันวาคม 21, 2020มกราคม 7, 2021Categories บทความTags , , ,

กาพ่นสีเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ในการตกแต่งชิ้นงานให้มีสีสันสวยงาม กาพ่นสีช่วยให้ … Continue reading “การเลือกใช้กาพ่นสีลม”

HAMMER SOLO รุ่น 614-27

Posted on ธันวาคม 20, 2020กันยายน 24, 2021Categories ค้อน/แชลง/ขวานTags , ,

ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ SOLO รุ่น 614-27 ขนาด 27 มม. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง สำหรับตอก … Continue reading “HAMMER SOLO รุ่น 614-27”